Webinar Kierowcy - O Czym?

  • Czy i kiedy likwidować szkodę z własnej polisy OC? 
  • Co robić, aby unikać odmowy Ubezpieczyciela do wzięcia odpowiedzialności za szkodę?
  • Jak analizować kosztorys, aby nie stracić przy likwidacji szkody? 
  • Pobierz Bonus - Wzór Odwołania Od Decyzji Ubezpieczyciela - pełna wersja kancelaryjna wraz z orzecznictwem sądowym. 
.