Done with you

Du kommer hit till Visby (eller vi ses online) och vi samskapar din kurs och planerar din lansering och jag finns med som stöd vid din lansering. 

Jag skapar och övervakar Facebook-annonser och ser till att all teknik fungerar. Det finns olika nivåer av detta och det är helt skräddarsytt och plattformsoberoende.

Min främsta styrkor är affärsutveckling, strategier och mindset trots att det är mitt tekniska kunnande som jag är mest känd för. 

Du gör i det här läget bara en intresseanmälan.