Webinar om "jag vet inte" - 1 September  kl 18.00-19.00

I vårt webinar om JAG VET INTE får du kunskap om dina tankefällor och de skydd du gömmer dig bakom i livet samt lära dig en tydlig metod där du med lust och nyfikenhet kan hitta nya idéer om andra bra handlingar än de du hittills tagit fasta på. Det ger dig handling och välmående där du enklare når dit du vill och du får ett roligare liv.

Special höstpris just nu för webinaret “Jag vet inte” är endast 780 kronor. För att förgylla din höst och möjliggöra en rivstart av personlig utveckling för dig lägger vi även till ett coachingsamtal kostnadsfritt där vi följer upp det du har kommit fram till i webinaret.

Du kan alltså för lägre kostnad än ett coaching/KBT samtal få båda.

Du kommer att få ta del av metoder och modeller som grundar sig på erfarenheter och insikter med bas i både forskning och filosofier som används över hela världen. Vi rör oss högt och lågt mellan det bevisade i forskning till de tusenåriga erfarenheterna.
.
Välkommen att anmäla dig nedan!


.