Kul att du vill ha nyhetsbrev då och då riktade till instruktörer i vattenträning, såväl aktiva som blivande och vilande  Som tack får du en liten gåva. Kolla din mejl!

Är du osäker på om du redan är med på listan? Anmäl dig i alla fall. Det ordnar jag, Lisel Humla till.

.