Informujemy o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w niniejszym formularzu poprzez link deaktywacyjny znajdujący się w każdej przesyłanej korespondencji.
Administratorem danych przekazanych w formularzu danych osobowych jest Krzysztof Jasek prowadzących działalność pod nazwą KAJA Komputer z siedzibą we Wschowie przy ul. Pocztowej 11a. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie: https://bezprzewodowi.pl/polit...

.