Zapis na kurs szycia płaszcza

Zapisując się otrzymasz rabat na zakup kursu 50%.

Jest to kursz szycia on-line pod moim nadzorem.
.