Zarejestruj się na spotkanie


Zapisując się wyrażam zgodę na rozpowszechnienie swojego wizerunku przez Organizatorów i partnerów wydarzenia, w tym na obrót nośnikami/egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na jego zwielokrotnianie wszelkimi technikami i metodami, w celu przeprowadzenia relacji audio-wizualnej z przebiegu wydarzenia. Organizatorami i partnerami wydarzenia są:
1) Składy VOX sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Czerwonaku (62-004), ul. Gdyńska 143, NIP: 7790016245
2) Meble VOX sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Czerwonaku (62-004), ul. Gdyńska 143, NIP: 7820021192
3) Profile VOX sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Czerwonaku (62-004), ul. Gdyńska 143, : NIP: 7772776017
4) „Studio Dobrego Projektu Barbara Węgrzyn”, adres: ul. Gajowicka 185, 53-150 Wrocław NIP: 8981152037
5) DRE Sp.z o. o. ul. Nefrytowa 4, 82-300 Elbląg—Gronowo Górne w NIP: 578 26 04 110

------------------------------------------------------------------

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu przez organizatorów i partnerów wydarzenia w celu przesyłania materiałów marketingowych.

---------------------------------------------------------------

.