Administratorem podanych przeze mnie wyżej danych osobowych jest afka Agnieszka Fiuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 11/ 202. Zostałam poinformowana o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, z tym że podanie adresu e-mail jest niezbędne do otrzymania newslettera. Ponadto, zostałam poinformowana, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji wysłania newslettera.

afka Agnieszka Fiuk z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 11/ 202, jako administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałam poinformowana o tym, że podanie w/w danych jest dobrowolne, oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie.
i ofertach specjalnych afka Agnieszka Fiuk co oznacza, że zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez afka Agnieszka Fiuk z siedzibą w Warszawa, Kijowska 11/ 202 na wyżej podany adres elektroniczny (e-mail) zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
newsletter wysyłany jest raz w miesiącu i zawiera porady związane z newsletterem