با وارد کردن ایمیل خود در فرم زیر و انتخاب دوره های مورد نظر، از لیست اطلاع رسانی دوره های انتخابی خارج شوید