När vi får använda våra styrkor, våra färdigheter, vår kompetens och drivkraft i en arbetssituation som matchar oss, känner vi arbetsglädje, lust och motivation. Dessa faktorer är avgörande för en organisations framgångar men även för vår hälsa och välbefinnande.

Vi har också olika uppfattningar om vad en framgångsrik karriär är. Trots det så utgår många från att vi har samma vision när vi pratar om framgångsrika karriärer men så är det inte utan vi har olika visioner om vad själva ordet karriär innebär men också vad en framgångsrik karriär innehåller. Det tråkiga är att de flesta är inte tillräckligt informerade om detta när dom ska fatta beslut om sin karriär.De flesta planerar inte medvetet sina karriärer.

Det vill vi ändra på ! Och nu har du möjlighet att få den kunskapen.

I vårt webinar om Karriärprofiler får du kunskap om karriärmodellen och profilerna så att du får en insikt om

  • dina starka karriärprofiler

  • vad som är din drivkraft i arbetet

  • tydlig medvetenhet om hur karriärer skiljer sig åt

  • nya idéer om andra bra karriärval än den du tagit fasta på


Du erbjuds också- JUST NU- ett karriärsamtal med erfaren karriärcoach/rådgivare efter deltagandet i webinaret. Tidsbokning finns tillgänglig efter webinaret.

Kostnad 995 kronor för webinar och coachsamtal. Tid 23/11 kl 18.30.

Anmälan senast den 22/11 kl 17.00.


.