PROCESOWANIE EMOCJI

Jeśli chcesz zapisać się na listę oczekujących 
kolejnej edycji warsztatu "PROCESowanie eMOCji" 
pozostaw kontakt do siebie.

.