Chcesz wiedzieć co jest grane w Janosiku?

Podaj swój e-mail. 

Klauzula Informacyjne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytucja Filmowa "Silesia Film"
z siedzibą w Katowicach, ul. Górnicza 5, tel.: (32)2068861, adres e-mail:
info@silesiafilm.com.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych.
Kontakt: daneosobowe@silesiafilm.com.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania informacji odnośnie
działalności Instytucji Filmowej "Silesia-Film" w Katowicach w formie newsletter.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do sprzeciwu (wobec
przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem
administratora) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa
przesyłanie informacji newsletter.
6. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały udostępniane firmie MailerLite w celu
realizacji usługi newsletter.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wypisania się z listy newsletter.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą
wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

We use MailerLite as our marketing automation platform. By clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provide will be transferred to MailerLite for processing in accordance with their Privacy Policy and Terms of Service.