Ewangelia Łukasza

24 dni z Ewangelią Łukasza

świąteczne wyzwanie.