Stöd till dig som rektor

Anmäl dig nedan för att få tips, material och stöd för hur vi hanterar barns klimatoro i skolan.

Vi ser att skolan är en viktig arena för att möta barns oro och tankar kring klimatförändringarna. Samtidigt förstår vi att det är många frågor som skolan förväntas hantera och vi vill därför bidra med stöd i form av kompetenshöjning och verktyg för att hantera klimatfrågan lokalt. Genom rektorsnätverket hoppas vi  kunna ge inspiration till er rektorer, men också fördjupa vår förståelse av de utmaningar som finns. Vi börjar med en första digital träff för diskussion och inspiration. Framåt är tanken att ni ska ha möjlighet att påverka innehållet utefter behov och önskan, så att det ger så mycket som möjligt till de som är med.

Vi använder dina uppgifter enbart för att kunna skicka dig tips, material och stöd för hur vi i skolan kan hantera barns klimatoro. Om du också skriver under vårt upprop till politikerna ställer du dig bakom våra krav och bekräftar att vi får behandla dina uppgifter enligt vår integritetspolicy. Du godkänner också att du får vårt nyhetsbrev. Du kan enkelt avsluta prenumerationen när du vill.
.