Łap zniżkę!

Zostaw swój e-mail, a kupon zniżkowy powędruje na Twoją skrzynkę.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – Strefa Języka Milena Jastrzębska, zawartych w formularzu kontaktowym w zakresie: imię i nazwisko, telefon i/lub adres email, w celu realizacji usługi .Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO poprzez wysłanie maila zawierającego stosowne żądanie na adres: daneosobowe@strefajezyka.pl i mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości skorzystania z oferty.