Minst 3 tips för sovrummet

Du får en vacker pdf  med tips eller ska vi säja påminnelser. Allt kan alltid göras bättre. Särskilt sovrummet... 

.