SoFriends

Vil du følge med på hva som skjer innen samskaping, bærekraftig byutvikling, og nye løsninger på komplekse samfunnsutfordringer?

Medlemmer av SoFriends mottar én epost i måneden med oppdatering på hva som skjer i SoCentral og invitasjoner til arrangementer og samarbeidsmuligheter. Å være en del av SoFriends er gratis. Du kan når som helst melde deg av epostlisten.

Se mer på www.socentral.no

.