Ja tack!

Jag vill anmäla mig till kören Karins Änglar hösten 2022.

Deltagaravgiften är 950 kr för hösten 2022.
Betalas in senast 1 okt 2022 via swish till 123 599 24 82 eller bankgiro 791-4518 (Teater i Gnesta är mottagare). 

Inbetalningen är bindande - deltagaravgiften eller delar av den betalas endast tillbaka vid uppvisande av sjukintyg.

Terminen startar 13 september och minst 10 repetitionstillfällen garanteras. Terminen avslutas med en konsert (datum ännu ej satt).

Personuppgifter sparas hos föreningen Vokalfabriken, lagen om GDPR tillämpas. Uppgifterna delas ej vidare.

.