Łódzka Migawka Turystyczna

Cotygodniowa porcja informacji o najlepszych wydarzeniach w Łodzi i jej niesamowitych ciekawostkach!

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.Nr 101,poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Łódzką Organizację Turystyczną (ul. Piotrkowska 28, 90-269 Łódź) dla potrzeb wysyłania elektronicznego newslettera Łódzka Migawka Turystyczna. Dane nie zostaną przekazane podmiotom trzecim. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania lub usuwania. Dane są podane dobrowolnie.

.