Предизвикателство "Силен корем"

4. - 31. юли

Цена 59 лв.

До 24 часа след записването ще получиш имайл от "Здрави заедно" с потвърждение на записването и подробности за заплащането. 

Плащането можеш да направиш до 3 работни дни.

.