Dowiedz się więcej!

  • Planowanie i zarządzanie projektami drogowymi
  • Uwzględnienie BHP w planowaniu inwestycji
  • Wykorzystanie miejscowych zasobów
  • Stabilizacja spoiwem hydraulicznym
  • Optymalizacja remontu drogi
  • Trwała, odporna na korozję infrastruktura mostowa
  • Społeczna odpowiedzialność w biznesie

Materiały konferencyjne zostaną wysłane na Twój adres e-mail po wypełnieniu i wysłaniu formularza i potwierdzeniu danych. 

.