Privolitev za obdelavo osebnih podatkov

Izrecno dovoljujem in soglašam, da smeta podjetji Unistar LC d.o.o. in PRO.Astec d.o.o. kot upravljavca zbirk osebnih podatkov, pridobljene osebne podatke uporabiti in obdelovati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ter z namenom, ki je določen v nadaljevanju. Izjava o varstvu osebnih podatkov.

Upravljavca obdelujeta osebne podatke stranke, ki so navedeni v prejšnjem odstavku z namenom, da bosta osebne podatke uporabila za:

Pošiljanje novic, ki jih pripravljata podjetji.
Marketinške aktivnosti ter upravljanje odnosov in trženje, kar vključuje upravljanje baze podatkov in pošiljanje ponudbe ter oglaševanje preko različnih komunikacijskih kanalov, kot so navadna pošta, elektronska pošta, tekstovna sporočila preko mobilne telefonije, telefonski klici, družabna omrežja in podobno