ANMÄLAN

GRUPPTERAPI MED START 2 MARS 2022
Kl. 17-20 varje onsdag.
OBS! Din anmälan gäller 1 gång i veckan i 3 månader. Totalt (13 gånger)
.....................................................................
Faktureras 1 gång i månaden: Mars 6.000kr inkl. moms, April 4.800kr inkl. moms, Maj 4.800kr inkl. moms

.