Seniorzy w Sieci 2022

Zapisz się na nasz kurs już dzisiaj!

Wymagane zgody

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zapisania się na kurs i wzięcia w nim udziału.

Dane osobowe

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu e-mail) przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hożej 35, 00-681 Warszawa, zwane dalej TITE, w celu przesyłania przez TITE informacji o wydarzeniu realizowanym przez Towarzystwo.

Dokumentowanie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hożej 35, 00-681 Warszawa, zwane dalej TITE w celach dokumentowania oraz promowania wydarzenia.

Wizerunek

Wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę: na stronie internetowej, Facebook’u, Instagramie, zamieszczanie w publikacjach, na plakatach, ulotkach i artykułach prasowych promujących program „Seniorzy w Sieci 2022”, a także w materiałach promocyjno-edukacyjnych (w tym w raportach rocznych) Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

Materiały informacyjne

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o wydarzeniach realizowanych przez Towarzystwo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mail, newsletter, serwisy internetowe).


Znam i akceptuję Regulamin kursu. - podpiąć nowy regulamin

.