Newsletter Łódź Convention Bureau

Comiesięczny pakiet informacji z łódzkiej branży spotkań. Nowości na rynku, najważniejsze wydarzenia, oferty i działania Łódź Convention Bureau i partnerów MICE!

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochornie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.Nr 101,poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Łódzką Organizację Turystyczną (ul. Piotrkowska 28, 90-269 Łódź) dla potrzeb wysyłania elektronicznego newslettera Łódź Convention Bureau. Dane nie zostaną przekazane podmiotom trzecim. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania lub usuwania. Dane są podane dobrowolnie.

.